LoadingСортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), рейтингу (возр | убыв), дате добавления (возр | убыв)

1   2   3   4   5   6   7    |  показать все

220,00 грн.
70,00 грн.
100,00 грн.
70,00 грн.
56,00 грн.

Центральна тема книжки – взаємодія між сферою літератури і політики в контексті української та польської історії ХХ століття. Мова йде про вплив політики на різні виміри культурного життя: від тотального контролю держави над усіма сферами творчості, через нібито нейтральну її позицію, до політики пам’яті і забуття. Увага зосереджена, однак, не лише на державній політиці, але й на стратегіях поведінки різних особистостей і спільнот. Книжка адресована читачам, які цікавляться політикою,історією, літературою.

60,00 грн.

Ніхто не знає, в чому полягає загадка слави. Часто трапляється, що про когось, хто все життя перебував у епіцентрі подій, забувають відразу після смерти. До Василя Стуса широка відомість прийшла після перепоховання в 1989-му. Що цьому причиною: поетична творчість? героїка життя? непримиренність позиції? здатність перейматися чужим болем? На ці та інші питання пробує знайти відповіді син поета – Дмитро, який майстерно поєднує об’єктивні біографічні відомості про життя Василя Стуса з власними спогадами і спостереженнями про батька, парадоксально зіставляє контексти, змішує високий науковий та белетристичний стилі. Пропонована книга – це Василь Стусочима дослідника і сина на тлі «запізнілого націєтворення».
Розрахована на широке коло читачів: від учнів до науковців.

80,00 грн.
62,00 грн.
59,00 грн.
295,00 грн.
75,00 грн.
75,00 грн.
56,00 грн.
50,00 грн.
25,00 грн.
57,00 грн.
110,00 грн.
6,00 грн.
98,00 грн.
110,00 грн.
70,00 грн.
25,00 грн.
56,00 грн.
80,00 грн.
80,00 грн.
60,00 грн.
50,00 грн.
60,00 грн.
120,00 грн.

Йоанна Ольчак-Ронікер, спираючись на план автобіографії, вміщений у Щоденнику Януша Корчака, відтворює історію життя Доктора, вплітаючи її в оповідь про долю та вибір польських євреїв. На сторінках книги постає юнак, який шукає власний шлях, молодий лікар, не чужий громадської посвяти, педагог, що проголошує новаторські теорії, письменник, багатолітній керівник Будинку Сиріт для єврейських дітей, співробітник Нашого Дому – інтернату для польських дітей. Корчак не підтримував жодну політичну партію та не сповідував жодної ідеології.

Впродовж усього життя він був твердо переконаний, що можна бути водночас євреєм і поляком. Незадовго до смерті Януш Корчак написав: «Не бажаю зла нікому. Не вмію. Не знаю, як це робиться».

70,00 грн.

Нариси, які увійшли до книжки «Натюрморт із вудилом», були написані у другій половині 1970-х – 1980-х роках, опубліковані польською, німецькою, голландською та англійською мовами у періодиці, а у постаті книжки вперше побачили світ у 1993 році. Герберт спробував зрозуміти витоки «золотого віку» голландського мистецтва XVII століття, оповівши про повсякденне життя голландців, принади й складнощі буття в батьківщині свободи, рутинну працю великих художників і систему знаків, якими вони розмовляють із нащадками. Безіменні оборонці Лейдена та азартні жертви тюльпаноманії, художник Торентіус, від якого зберігся лише один образ, що служив накривкою для бочки з родзинками у британських королівських підвалах, і великий співець міщанства Терборх, сутяжник Спіноза і навіжений батько ентомології Ян Свамердам, врешті, втілення голландської пересічності, торгівець тканинами Корнеліс Трост, – усі вони промовляють до нас живим голосом Герберта.

25,00 грн.

До збірника, виданого до 80-річчя з Дня народження Івана Михайловича Дзюби, увійшли наукові статті й есеї відомих українських і зарубіжних гуманітаріїв, присвячені культурі та історії ХХ століття, а також сучасній політичній ситуації в Україні.

59,00 грн.

Книжка «Варвар у саду» була написана у 1958-1960 роках, вперше побачила світ у 1962 році. Уявна проща до витоків європейської цивілізації починається у печері Ляско, де містяться шедеври палеолітичного стінопису, відтак провадить нас до дорійських храмів Пестума та римських пам’яток Арля, романських і готичних храмів Орвієто та Сієни, кафедральних соборів і паркових комплексів Франції. Справжніми історичними симфоніями є нариси, присвячені долі альбігойців і трагедії Провансу, злетові й падінню ордену тамплієрів і творчості поетового улюбленця маляра П’єро делла Франческа.

25,00 грн.

Нариси, які увійшли до книжки «Лабіринт біля моря», були написані на початку 1970-х років, проте переданий 1973 року у видавництво рукопис так і не був опублікований, бо комуністичне керівництво Польщі внесло Герберта у «чорні списки» заборонених авторів. Уперше книжка побачила світ уже після смерті автора у 2000 році. Герберт зосередився у ній на європейській античності, сліди якої помітні на всьому континенті. Його захоплення Грецією та Римом народилося ще на уроках латинської мови в гімназії, відтак поет на власні очі побачив Кноський палац і Акрополь, гаї Олімпії та садибу Дельфійської віщунки, етруські пам’ятки Керветері, Тарквінії, Вольтерри та Веї, Римський Форум і Адріанів вал у далекій вітчизні бритів і саксів. Зі сторінок книжки до нас промовляють Перикл і Еванс, Фройд і львівський вчитель латини Ґжеґож Ясліковський.

25,00 грн.

У цій книзі репрезентовано найкращі тексти відомого філолога й культуролога Марини Новикової, від кінця 1980-х аж до сьогодення – друковані та “шухлядні”. Наскрізна тема книги – діалогічність культури: художній переклад – як діалог національних менталітетів, мов, літератур (розділ 1), національна проблема – як діалог “свого” та “іншого” в культурі (розділ 2), історія – як діалог епох (розділ 3), “метаісторія”, релігія і віра – як діалог часу та позачасся (розділ 4). У кожному розділі є й проблемні статті, гострі дискусії, і розмови зі “знаковими” діячами культури, української та світової: перекладачами Т. Гнідич і М. Лукашем, філологом С. Аверинцевим, філософом Г. Гачевим, культурологом В. Скуратівським, літературознавцем та києвознавцем М. Петровським, істориком О. Пріцаком, поетом Б. Олійником. Викладачам, студентам, учителям стане в пригоді аналіз художніх творів, теж “знакових” у вітчизняному та зарубіжному красному письменстві, – як взірців різних культурних світів.

43,00 грн.

На основі онтологічного підходу книга висвітлює зміни, які відбуваються в понятті «культура» на тлі викликівсучасної цивілізації – процесів глобалізації, регіональних конфліктів, зокрема між культурами, масових рухів протесту.

Значна увага приділяється висвітленню впливу національної культури на особливості суспільно-політичного життя в Україні. Дається критичний аналіз традиційної ідеї культурита її складових, досліджуються параметри новітнього розуміння культури. Робиться спроба поєднати феноменолого-герменевтичний підхід до культури з сучасною соціально-критичною теорією, у термінології якої досліджуються такі вияви відкритості світу, як публічне та приватне. У книзі з’ясовуються також рушійний потенціал сучасної культури, динаміка взаємин влади та культурницьких рухів, елітарної та масової культури.

26,00 грн.

Чи можна казати про певний набір цінностей, які утворювали б специфіку європейської культури, відрізняючи її від інших культур? Далекі від остаточної відповіді на це питання, від зазіхань на узурпацію розглянутих цінностей Європою та від ідеалізації європейського досвіду, автори цього збірника все ж намагаються окреслити можливі шляхи пошуку. З цією метою філософи, історики, соціологи, культурологи та політологи розглядають витоки модерної Європи в культурах, що передували її формуванню; аналізують такі цінності, як свобода, розмаїття, раціональність, самоздійснення, внутрішній світ тощо; застосовують філософський аналіз понять, розгляд історичних фактів та сучасного соціально-політичного стану справ, представляють емпіричний аналіз поділюваних мешканцями Європи цінностей.

89,00 грн.

До книги увійшли вибрані праці знаного російського поета, літературознавця і філософа Ольги Седакової, лауреата багатьох європейських літературних премій. Актуальним темам культури і суспільного життя присвячені статті й лекції авторки, з-поміж яких: «Апологія раціонального», «Посередність як соціальна небезпека», «Мудрість надії: Данте» та ін. Свого часу кожен такий її виступ набував значення інтелектуальної події, викликав широке громадське обговорення як у Росії, так і за кордоном. У низці матеріалів авторка наводить спогади про свого вчителя, видатного вченого С. С. Аверинцева. До книги також увійшли вибрані поезії авторки, що дають уявлення про її творчість у різні періоди життя.

31,00 грн.
90,00 грн.
99,00 грн.
25,00 грн.
35,00 грн.

Роман-исследование «Узник России», основанный на доскональном изучении творчества А.С.Пушкина, его переписки, воспоминаний современников и мировой  пушкинистики  в целом, — итог 20-летней работы писателя, профессора русской литературы Калифорнийского университета Ю.И.Дружникова (1933–2008). Исторические хроники, образующие  трилогию, раскрывают образ великого русского поэта в неожиданном ракурсе.  
Биография Пушкина, очищенная от «хрестоматийного глянца», рассматривается сквозь призму его стремления и предпринятых многочисленных легальных и тайных попыток выехать за рубеж. Тема несостоявшегося выезда поэта за границу затрагивалась исследователями М.А.Цявловским и Н.О.Лернером, но впервые в пушкиноведении  Дружников разрабатывает ее вглубь. Яркий, полемически заостренный текст художественно-документального повествования вызывает противоречивые оценки критики.

212,00 грн.
40,00 грн.

Данная книга - о святости и искушениях творчества. О культуре и Церкви, о вере и творчестве. Вопросы, поднимаемые в книге, сложны: сегодня в обществе, с одной стороны, культивируется творчество как единственно подлинная форма жизни, с другой - существует стремление к опрощению.

Культура может стать путем преображения человеческой души и мира. О жизни культуры и Церкви, о жизни культуры в Церкви размышляет известная писательница Олеся Николаева.

Олеся Николаева говорит о вещах, близких и понятных каждому человеку - о состоянии страха, о любви и свободе. Но этот разговор - в пространстве культуры и веры. Такой подход придает особое измерение человеческой жизни, помогает увидеть ее глубину.

Сборник статей будет интересен как философам, культурологам, так и всем тем неравнодушным людям, кого волнуют проблемы веры в Бога и культуры.

76,00 грн.

Памятники античного искусства городов северного Причерноморья: архитектура, скульптура, керамика, ювелирные, металлические изделия, монеты и др.

316 иллюстраций.

90,00 грн.
98,00 грн.
90,00 грн.

Личность и творчество великого русского писателя И.А. Гончарова впервые рассматриваются с христианской точки зрения. Установлено, что писатель находился в церковной ограде от первого до последнего дня своей жизни, а в его романах разлит свет Евангелия. Романная трилогия Гончарова показывает духовное восхождение героя: от АДуева в «Обыкновенной истории» до РАЙского в «Обрыве».

Книга доказательно ставит имя Гончарова в ряд христианских русских писателей: от Н.В. Гоголя до А.С. Хомякова и Ф.М. Достоевского. При этом Гончаров шел своим путем, предвосхищая поиски христианской философии Серебряного века.

92,00 грн.

Монография посвящена рассмотрению особой линии творческих исканий (в русской литературе XX столетия), которая миросозерцательно и эстетически самоопределяется в отталкивании как от авангардной/постмодернистской словесности с ее «поэтикой произвола», так и от различных форм новейшей нормативности. Данный вектор философско-эстетической ориентации, обозначаемый автором как неотрадиционализм, характеризуется свободно-ответственной устремленностью к фундаментальным ценностям и универсалиям классической европейской культуры.

Книга адресована специалистам по исторической поэтике, литературной традициологии и философии творчества, учителям литературы, а также студентам-филологам, изучающим формы и эволюцию художественного сознания в неклассическом искусстве.

138,00 грн.

1   2   3   4   5   6   7    |  показать все