LoadingСортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), рейтингу (возр | убыв), дате добавления (возр | убыв)

1   2   3    |  показать все

Що таке національно-культурна ідентичність? Як вона співвідноситься з громадянським суспільством та формуванням політичної нації? В яких поняттях сучасна філософія здатна відповісти на найактуальніші питання нашої доби – найновітніші рухи національно-політичного самовизначення спільнот? Разом з класичними мислителями та новою генерацією авторитетних філософів автори намагаються визначити поняття ідентичності, громадянського суспільства, зрозуміти логіку взаємовідношення між інтенцією буттєвого уособлення спільнот, навіть ціною великих жертв, та універсальними цінностями іструктурами світу. Розуміючи певну нестачу в сьогоднішній філософії концептуальних засобів, необхідних для аналізу впливу національно-культурних засад на політичне життя, автори пропонують онтологічний підхід до розуміння феномену ідентичності. Аналітичніекскурси в історичну генезу усталених європейських уявлень про засади громадянськоїідентичності та відповідних політичних ідеологій надають можливість порівняти теорію й наявний стан розвитку громадянського суспільства. Критика викривленої логіки розуміння публічного й приватного в національному дискурсі, а також начерк основних позицій у суперечці «панславістів» і «європейців» щодо української ідентичності, суперечці, що сьогодні використовується як пропагандистський інструмент геополітичного насильства, прив’язує філософський аналіз складних тем до українського контексту.

79,00 грн.
75,00 грн.
150,00 грн.
54,00 грн.
50,00 грн.

У щорічнику вміщено матеріали філософської конференції «Феноменологія і релігія», яка відбулася в жовтні 2008 року в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка та Національному педагогічному університеті ім. М.П. Драгоманова. У конференції брали участь науковці з Ватикану, Києва, Кракова, Львова, Мінська, Одеси та Харкова.

30,00 грн.

Книжка містить лекції відомого німецького філософа О. Гьофе, прочитані в Україні. Вони є послідовним викладом засадничих ідей його соціальної філософії, філософії держави та права, політичної антропології. У книжці всебічно аналізуються причини перетворення справедливості у фундаментальну умову людського буття, а також обґрунтовується концептуальна альтернатива (поняття справедливості як обміну) всесвітньо-відомій теорії справедливості Дж.Ролза. Основні ідеї розуміння справедливості О. Гьофе тісно пов’язує з висвітленням ідей свободи та поневолення, держави та права, примусу та субсидіарності. Особлива увага приділена реконструкції погляду на право крізь призму сучасної політичної антропології, а також основних принципів соціальної етики ХХІ століття.
Для науковців, викладачів, студентів і всіх, кого цікавить сучасна соціальна і політична філософія, етика, філософія держави і права.

26,00 грн.

Читач має бути готовий до того, що перед ним – аж ніяк не підручник з теорії діалогічного спілкування. Натомість ця книга являє собою компетентну і цікаву розвідку, що її пропонує отець Ян Клочовський як фахівцеві, який цікавиться нюансами теми, так і будь-якій людині, небайдужій до духовної проблематики життя. Цінним видається те, що автор досить гармонійно долучає до розгляду теоретичних поглядів творців філософії діалогуістотні подробиці їхнього життєвого шляху, які незрідка надають можливість по-новому побачити постать мислителя. Чимало оригінальних і маловідомих моментів читач зможе знайти для себе вже у розгляді філософського шляху такого порівняно більш відомого в Україні філософа, як Мартін Бубер, – що вже й казати про зовсім ще не «відкритого» у нас Франца Розенцвайґа, викладу концепції якого Ян Клочовський присвячує другу частину своєї праці.

49,00 грн.
Нет на складе

Книга містить тексти розмов найвідоміших філософів Німеччини та ще деяких західних країн. Предмет обговорення – сучасні проблеми, що турбують загал: навіщо нам філософія? як можливе пізнання духу і природи? чи не застаріла філософія? що єднає сучасне суспільство? чи керує право політикою? чого бракує людям у пошуку власного життя? На ці та інші питання провідні філософи сучасності пропонують свої відповіді. Розмови були розраховані на увагу щонайширшої аудиторії, проте вони не спрощують порушені проблеми. Книжка може стати у пригоді всім, хто цікавиться сучасною філософською думкою.

34,00 грн.

Свій славетний твір “Проби” французький мораліст Мішель Монтень (1533–1592) оприлюднив у сорок сім років. У цій книзі він насамперед вирішив відповісти на запитання, яке стало його гаслом: “Хто я?”. Героєм “Проб” можна вважати саму людську думку, вільну від догматизму і схоластики, не залежну від сильних світу цього, безстрашну, критичну.

51,00 грн.

Зачарування спортом… Традиційно його тлумачать як «замісне збудження», отримання «емоційної розрядки» чи задоволення «змагального духу»; але автор цієї книги пропонує глибшу й переконливішу відповідь. Захват від споглядання спортивних подій, на його переконання, є найпоширенішою та найпотужнішою формою сучасного естетичного досвіду. Розглядаючи цю ідею, Ганс Ульрих Ґумбрехт виразно описує задоволення спортивного глядача та природу атлетичної краси. Звичайно ж, багато хто з нас охоче погодиться, що певні спортивні моменти й видовища є «прекрасними»; але ця книга надає нам можливість дослідити, зрозуміти й відтак ще гостріше пережити той шалений естетичний досвід, який ми навряд чи охоплюємо своїми звичайними побіжними оцінками.

29,00 грн.

Основу цієї книги становить добірка текстів, присвячених проблемі надання політичних прав жінкам. Усі ці тексти було написано чоловіками доби Великої французької революції (з 1790 по 1793 рр.). Елізабет Бадентер, відома французька дослідниця, що видала цю збірку 1989 року, року двохсотліття  революції, ставила за мету відтворити сприйняття чоловіками першого етапу свідомої боротьби французьких жінок за політичне рівноправ’я. Значення цих текстів виходить далеко за межі гендерних досліджень, адже вони є пам’ятками однієї з перших спроб принципово змінити традиційні форми життя з позицій раціонально сконструйованої і демократично легітимованої політичної теорії.

43,00 грн.

Збірка містить ключові тексти сучасних французьких істориків філософії, в яких осмислюються славетні «Медитації про першу філософію» Рене Декарта. Написані протягом 70-х–90-х рр. XX ст., ці тексти стосуються найрізноманітнішої тематики (онтологія та метод, проблема суб’єкта, ego й субстанція, інтелектуальні чуття, аналіз підходів Гайдеґера і Гусерля до картезіанства, онто-тео-логія Декарта тощо) й визначають напрямсучасних декартознавчих дискусій. Видання містить аналітичну статтю та довідково-бібліографічні матеріали про світові досягнення в історико-філософському дослідженні «Медитацій», а також тримовну публікацію цього класичного твору. Зазначені тексти не лише дають змогу ознайомитися з теперішнім станом декартознавчих досліджень у Франції та інших країнах, але й усувають застарілі стереотипи сприйняття філософіїДекарта вітчизняною науковою спільнотою. Видання призначене для науковців, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією Декарта. Цей том започатковує книжкову серію «Fontes cogitationis», до якої увійдуть видатні твори класичної філософської спадщини.

160,00 грн.

Настоящая книга является итогом научной и преподавательской работы Адриано Делл’Аста – философа, доцента Католического Университета (Милан, Брешиа).
Обращаясь к известным произведениям русской литературы, анализируя личности их авторов (Ф. Достоевского, М. Булгакова, А. Солженицына, В. Гроссмана), а также лагерную литературу, автор показывает противостояние идеологии и реальности. Подлинная реальность – это неосязаемая тайна единства истины, добра и красоты. Угроза идеологии состоит в сведении реальности к голым фактам или к определенной интерпретации; в любом случае – это насилие над реальностью.
А. Делл’Аста исследует, как происходит обретение реальности через художественную ткань литературы, где нет фактов без смысла, а смысл – это не произвольная выдумка человека. В этой таинственной встрече с реальностью и заключается та сила искусства, которая избавляет человека от всякой земной власти.

30,00 грн.
Нет на складе

Книжка всесвітньо відомого німецького філософа Юргена Габермаса присвячена аналізу марксистської соціальної теорії та загалом потенціалу еволюціоністської концепції суспільства. Охоплено широкий спектр сюжетів: від ролі філософії у марксизмі та раціональних й етичних підвалин ідентичності до компаративістики соціальних теорій та проблеми легітимації. Ю. Габермас не лише критично переосмислює марксистську концепцію, а й вибудовує послідовну теоретичну альтернативу їй. Сила книги полягає також у тому, що ключові проблеми соціальної теорії  розглядаються не в абстрактній площині, а в контексті сучасних, гостро актуальних соціально-політичних викликів. Як-от природа нинішніх суспільних криз, колізії легітимації сучасної держави, моральність влади, ефект інновацій тощо. Книга стала не лише одним із класичних зразків аналізу марксизму, витримавши тільки у Німеччині 7 видань, а й визнаним ваговим внеском у сучасну соціальну теорію.

Для науковців, викладачів, студентів і всіх, хто цікавиться соціальною філософією, етикою та філософською антропологією.

77,00 грн.

На сторінках цієї книги Олів’є Монжен (нар. 1951), соціальний філософ, публіцист, керівник легендарного часопису «Esprit», пропонує широку мультидисциплінарну панораму бурхливого інтелектуального життя сучасної Франції (від кінця 1970-х). В центрі обговорення опиняються дебати навколо історіографії, політики, філософії, культури, мистецтва, релігії, мас-медій. Усі ці сфери в останні десятиліття зазнають характерних мутацій, ефект яких визначає інтелектуальний ландшафт сьогодення. Об’єднує роздуми автора наскрізна тема – місце та роль інтелектуала в сучасному світі (між виміром універсальним та особливим). Аргументи автора спираються на вражаючу кількість бібліографічних даних, які самі по собі є справжньою енциклопедією французького інтелектуального життя.
Для науковців, викладачів, студентів і всіх, хто цікавиться культурою сучасної Франції.

43,00 грн.

Эмманюэль Левинас – один из крупнейших философов двадцатого столетия. В первой части книги дается очерк его биографии в контексте интеллектуальной истории Европы первой половины XX века, а также анализируется влияние на Левинаса духовной традиции иудаизма. Вторая часть посвящена философии Левинаса: роли Другого в конституировании субъекта, этике как первой философии, отношению к феноменологии Гуссерля и Хайдеггера, полемике с французским неогегельянством и др.
Книга предназначена для философов и всех интересующихся новейшей историей европейской культуры и этики.

59,00 грн.

Эта во многом полемическая книга выдающегося современного богослова Ганса Кюнга в сжатой форме знакомит читателя с проблематикой сложных взаимоотношений между богословием и психоанализом, который оказал в XX веке существенное влияние на формирование представлений человека о самом себе. Автор вступает в дискуссию с основателем психоанализа Зигмундом Фрейдом. Отвергая путь "фундаментализмов" как в религиозном, так и научном изводе, Кюнг предлагает третий путь - путь веры, ищущей понимания, которая делает возможным взаимодействие между религиозной и нерелигиозной сферами и способна внести существенный вклад в этот междисциплинарный диалог.

70,00 грн.

Книга Андрія Баумейстера «Тома Аквінський: вступ до мислення» є першим україномовним дослідженням філософії Аквіната. Чому думка святого Томи зберігає свою актуальність? Чому Аквінат продовжує навчати і духовно збагачувати тих, хто звертається до нього з живою зацікавленістю? Ким був святий Тома? Теологом чи філософом, послідовним раціоналістом чи містиком, університетським професором чи зразковим ченцем-домініканцем? Автор намагається відповісти на ці запитання і ввести читача у духовний світ одного з найбільш глибоких і впливових мислителів європейської інтелектуальної традиції.

70,00 грн.

«Конституція моральності» Т. Ренча – це сформульована автором у ключовому на його думку питанні філософії «Як загалом можливий людський світ?» оригінальна спроба антропологічного прочитання етики на засадах теоретичної синтези ранньої філософії мови Л. Вітгенштайна та ідей «екзистенціальної аналітики» М. Гайдегера. Відкривши для себе інтерезистенціальну побудову людського світу, ми маємо з очевидністю переконатися у її фундаментальній моральній природі.
Ця праця буде в нагоді для тих, хто займається філософськими проблемами етики, філософської антропології і онтології, та може бути використана для викладання відповідних філософських дисциплін. Не омине робота своєю цікавістю і широкий загал своїми несподіваними дослідженнями повсякденного життя і слововжитку.

75,00 грн.
Нет на складе

Праця проф. Вольфганга Рьода, одного з провідних сучасних істориків філософії зображує розмаїтий розвиток філософії епохи Модерну. Розпочинаючи свій виклад із творчості Р.Декарта, якого справедливо вважають піонером новочасної філософії, він простежує все багатство ідей цієї доби та їхні видозміни при подальшому розвої філософської думки в епоху Просвітництва, в творчості І.Канта і його перших тлумачів, а також у німецькому ідеалізмі. Своєрідність запропонованого підходу яскраво виявляється в історико-філософській концепції автора, який, долучаючись до кантівського розуміння філософії як «теорії досвіду», презентує сучасне прочитання історії філософії крізь призму «критичноїфілософії».

За спектром своєї тематики книжка цікава не лише для філософів, політологів, істориків, правників, а й стане у пригоді для всіх тих, хто не байдужий до перипетій науки, суспільства і культури ХVIIХІХ століття.

51,00 грн.
Нет на складе

В книге представлены материалы XI ежегодной конференции «Успенские чтения» (Киев, сентябрь 2011 г.), посвященной осмыслению детства. В самых разных культурах человечества дитя воспринималось не только как предмет необходимой заботы, но и как источник света, тепла, радости, чаяний лучшего будущего. В христианстве же тема детства приобретает совершенно особый смысл. Почитание ценностей детства – принципиальная черта христианской культуры, получившая свое выражение в искусстве, философии и богословии.

60,00 грн.

Что такое Европа? В каком смысле пространство европейской культуры можно считать форумом мира, не впадая в европоцентризм? Почему именно способ существования европейской культуры, изначально среди-земный и среди-временный, можно считать парадигмой культурной глобализацией мира? Европа – это разнородное, разноэтничное, разноязыкое, разноконфессиональное, разнокультурное существо. Но это не просто разобщенный агрегат воюющих народов, конфессиональных расколов, исторических событий, эпох, связанный только территорией или пустыми абстракциями «общих ценностей». Европейская культура – культура общения разных (локальных и эпохальных) культур. Ее история – история последовательных глобализаций ойкумены, когда разные культуры не стирались и не обобщались, а входили в общение.

25,00 грн.

1   2   3    |  показать все