LoadingСортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), рейтингу (возр | убыв), дате добавления (возр | убыв)

<< пред   1   2   3    |  показать все

Книга Андрія Баумейстера «Тома Аквінський: вступ до мислення» є першим україномовним дослідженням філософії Аквіната. Чому думка святого Томи зберігає свою актуальність? Чому Аквінат продовжує навчати і духовно збагачувати тих, хто звертається до нього з живою зацікавленістю? Ким був святий Тома? Теологом чи філософом, послідовним раціоналістом чи містиком, університетським професором чи зразковим ченцем-домініканцем? Автор намагається відповісти на ці запитання і ввести читача у духовний світ одного з найбільш глибоких і впливових мислителів європейської інтелектуальної традиції.

70,00 грн.

Праця проф. Вольфганга Рьода, одного з провідних сучасних істориків філософії зображує розмаїтий розвиток філософії епохи Модерну. Розпочинаючи свій виклад із творчості Р.Декарта, якого справедливо вважають піонером новочасної філософії, він простежує все багатство ідей цієї доби та їхні видозміни при подальшому розвої філософської думки в епоху Просвітництва, в творчості І.Канта і його перших тлумачів, а також у німецькому ідеалізмі. Своєрідність запропонованого підходу яскраво виявляється в історико-філософській концепції автора, який, долучаючись до кантівського розуміння філософії як «теорії досвіду», презентує сучасне прочитання історії філософії крізь призму «критичноїфілософії».

За спектром своєї тематики книжка цікава не лише для філософів, політологів, істориків, правників, а й стане у пригоді для всіх тих, хто не байдужий до перипетій науки, суспільства і культури ХVIIХІХ століття.

51,00 грн.

В книге представлены материалы XI ежегодной конференции «Успенские чтения» (Киев, сентябрь 2011 г.), посвященной осмыслению детства. В самых разных культурах человечества дитя воспринималось не только как предмет необходимой заботы, но и как источник света, тепла, радости, чаяний лучшего будущего. В христианстве же тема детства приобретает совершенно особый смысл. Почитание ценностей детства – принципиальная черта христианской культуры, получившая свое выражение в искусстве, философии и богословии.

60,00 грн.

Что такое Европа? В каком смысле пространство европейской культуры можно считать форумом мира, не впадая в европоцентризм? Почему именно способ существования европейской культуры, изначально среди-земный и среди-временный, можно считать парадигмой культурной глобализацией мира? Европа – это разнородное, разноэтничное, разноязыкое, разноконфессиональное, разнокультурное существо. Но это не просто разобщенный агрегат воюющих народов, конфессиональных расколов, исторических событий, эпох, связанный только территорией или пустыми абстракциями «общих ценностей». Европейская культура – культура общения разных (локальных и эпохальных) культур. Ее история – история последовательных глобализаций ойкумены, когда разные культуры не стирались и не обобщались, а входили в общение.

25,00 грн.

<< пред   1   2   3    |  показать все