LoadingСортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), рейтингу (возр | убыв), дате добавления (возр | убыв)

1   2   3   4   5   6   след >>показать все

Початок XVII століття. Українська православна Церква переживає один із найскладніших періодів своєї історії - її покинула мирська еліта, значна частина вищого церковного кліру перейшла в унію. Безліч простих священиків стали вигнанцями на своїй землі, а тому їх в народі називали не інакше, як "бродячими" або "дикими" попами. Завдяки їхньому героїзму Православна Церква вистояла і відродилася. Саме про цей час та про його безіменних героїв ця кіноповість.

У збірці також надруковано останні поезії Віктора Миколайчука, який є автором ідеї твору.

40,00 грн.

У каталозі вміщені науково-бібліографічні описи 129 рукописів, а також стародрукованих і рідкісних видань XVI-ХІХ сторіч із колекції Блаженнішого Митрополита Володимира, а також різного роду покажчики і бібліоґрафія. Видання вводить у науковий обіг новий книгознавчий матеріал, який може бути джерелом для історико-книгознавчих досліджень та різнобічних гуманітарних студій.

500,00 грн.

Збірник містить виступи учасників конференції "Константинопольський Патріархат в історії України: Минуле, сучасне, майбутнє", яка відбулась 10 червня 2016 в Українському Домі м. Києва.

Для всіх, хто цікавиться проблемами зв’язків Київської митрополії та нинішніх православних Церков із Константинопольським Патріархатом.

Статті подаються в авторській редакції.

90,00 грн.

Кілька століть українці борються за свою Помісну Православну Церкву. Відсутність державности не дозволяла завершити цей процес. У часи незалежности уже понад два десятиліття фактично всі Президенти України декларують необхідність подолання роз’єднання православних Церков і конституювання Єдиної Помісної Православної Церкви. Проте Україна не реалізувала цей проект, оскільки, окрім зовнішньої протидії, ми не маємо й внутрішнього консенсусу в осмисленні своєї Помісності.

У брошурі професора О. Сагана аналізуються проблемні питання конституювання єдиної Української Помісної Православної Церкви (УППЦ) та її значення для подальшого розвитку країни.

Для всіх, хто цікавиться проблематикою Помісності православ’я в Україні.

Купуючи "Молитовник православних вірян", Ви отримуєте дану брошуру безкоштовно.

10,00 грн.

Середина XVII в. – один из наиболее ярких периодов отношений Христианского Востока и Российского государства. В это время, с одной стороны, укрепились позиции Московского царства в регионах Юго-Восточной Европы, Ближнего Востока и Северной Африки, находившихся под властью османских завоевателей, с другой – отчетливо проявилось влияние греческой культуры на внутри- и внешнеполитическую жизнь России. В работе исследуются значительный пласт неопубликованных архивных документов, которые позволяют оценить по-новому существующие в науке представления о различных аспектах политического и культурного взаимодействия русского правительства и православных народов Османской империи. Книга адресована историкам, историкам искусств и специалистам в области греческо-русских связей XVII в.

207,00 грн.
65,00 грн.

Данная книга была задумана как краткий очерк истории Католической Церкви, адресованный людям, которые о ней ничего или почти ничего не знают.

48,00 грн.

История внутреннего управления Русской православной церкви и попытки ее реформ в предреволюционной России - тема, которая в последние годы привлекает к себе особое внимание историков. После долгих десятилетий, когда проблемы конституционных (канонических) основ деятельности Церкви не могли быть ни научно поставлены, ни изучены по архивам, мы имеем теперь исследования, впервые освещающие ту огромную работу, которая была проделана в Церкви после Февральской революции. Именно тогда, на Предсоборных совещаниях и на Поместном соборе были пересмотрены и заново осмыслены основы существования Церкви как христианской православной организации в русском обществе XX в., сознающей себя объединением верующих во главе с Богом и действующей на основе канонической традиции, восходящей к евангельским временам.

Соборы Русской церкви не собирались с 1714 г. Царь Петр, отменив патриаршество и введя для управления Церковью Святейший Синод, приказал считать это учреждение "постоянным собором". Восстановление традиционной для христианства соборной жизни в Церкви связывалось с восстановлением патриаршества, и поэтому, естественно, одной из основных задач созыва Поместного собора 1917 г. были выборы патриарха. Однако, кроме этого, Собор решал множество накопившихся за столетия вопросов, которые готовились специальными комиссиями, а во время работы Собора - его отделами. Всего на Соборе, действовавшем более года, работало 23 отдела, среди которых были отделы высшего церковного управления, епархиального управления, церковного суда, деятельности приходов, правового положения Церкви в государстве и другие...

183,00 грн.

1   2   3   4   5   6   след >>показать все