LoadingСортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), рейтингу (возр | убыв), дате добавления (возр | убыв)

1   2   3   4   5    |  показать все

Комплект:
Брошура про життя і творчий шлях М. Березовського й А. Веделя.
Ліцензійний подвійний компакт-диск духовних творів геніальних українських композиторів з інформативним буклетом, текстами концертів і коментарем.
Духовні твори геніальних композиторів звучать у виконанні славнозвісних українських хорів «Відродження» та «Київ».
Із творів М. Березовського до компакт-диску увійшло все, що на сьогодні записано з хорової спадщини композитора. З творчої спадщини А. Веделя увійшли шість духовних концертів, твори з Літургії № 1 та Всенічної.
Тривалість звучання дисків максимальна: Диск 1 — 78:04; Диск 2 — 77:59.
Автор текстів і упорядник — Ганна Куземська.
Консультант — Тетяна Гусарчук, кандидат мистецтвознавства.
Брошура та буклет освітлюють важливі історичні, культурні та віронавчальні істини. Видавничий відділ Св.-Михайлівської парафії максимально знизив закупівельну ціну на диски з брошурою, аби зробити доступним національний духовний скарб для всіх верств населення, дати змогу нашій громаді — особливо ж молоді — дізнатися про славетних синів рідної землі, вслухатися та зрозуміти їхню музику, яка вражає красою весь світ.

220,00 грн.

Українські композитори — унікальне явище у світовій музичній культурі.

Найперше тому, що майже всі наші видатні музиканти були митцями не світськими, а духовними. I хоч писали світські твори, що за майстерністю та змістовністю не поступаються світовим шедеврам, ця творчість була для них другорядною. Вони створили цілий пласт духовного хорового мистецтва, неперевершеного у красі й досконалості. Це досягнення, безумовно, — плід понад тисячолітньої християнської культури найбільшої (за кількістю храмів і парафій) православної країни. Українські генії були нащадками найспівочішої нації, що чисельністю пісень, колядок і кантів перевершує всі народи світу.

Унікальним є й те, що протягом усієї історії українську культуру викорінювали, і особливо жорстоко — колонізатори останніх століть. Наших митців або змушували служити гнобителям, або вбивали, їхню творчість винищували або привласнювали. Українське мистецтво було приречене на смерть, але, зроджене молитвою, воно виявилося безсмертним, воскресало з попелу, пробивалося крізь асфальт. Що більше вбивали наших світочів, то більше Україна мала молитвеників, які повіки не дадуть їй загинути.

Ділецький, Пекалицький, Березовський, Бортнянський, Дехтяревський, Ведель, Турчанинов, Ломакин, Музиченко, Вербицький, Лисенко, Кошиць, Леонтович, Стеценко, Яциневич, Демуцький, Давидовський, Козицький, Гончаров і ще десятки великих майстрів — слава, окраса і біль України…

Іх дарував нам Господь, аби цілу землю напувати красою. Вони збагатили наш народ неоціненними скарбами; і чим іншим ми можемо віддати свій неоплатний борг перед ними, як не молитвою і любов’ю?..

16,00 грн.

У книзі цікаво та всебічно висвітлено історію народження християнського мистецтва та архітектури. Зібравши під однією обкладинкою найвизначніші пам’ятки раннього християнства, автор знаходить численні аргументи на користь богонатхненного походження церковно-мистецьких канонів і водночас спростовує їхню сутнісну залежність від культури еллінізму. Яскравий стиль і численні ілюстрації допомагають по-новому відкрити для себе потаємні глибини християнської естетики.

100,00 грн.

Цю «Хроніку…» укладено на підставі багатьох джерел, документів і попередніх подібних досліджень. У ній подано перелік репресивних заходів, якими гнобителі України протягом століть намагалися викоренити і знищити її народ i культуру, привласнити землю, скарби та багатовікову історію Руси-України.

Наведені кричущі факти, більшість із яких тривалий час було заборонено розголошувати, яскраво засвідчують нездоланність Богом береженого українського народу та виявляють богоборчу сутність імперій-гнобителів.

Додаток, у якому подано важливі документи, свідчення й уривки з літописів, а також ілюстрації українських ікон і гравюр, доповнюють провідні думки «Хроніки…», нагадують про істинні, вічні цінності та особисту відповідь перед Богом.

Для найширшого кола читачів.

80,00 грн.

У книжці стисло висвітлено різницю між давньою богослужбовою мовою України та новітньою церковнослов’янською в її російській редакції. Подано докладні правила української транслітерації церковнослов’янських текстів, призначені для практичного застосування — читання, співу та цитування. У правилах зафіксовано багатовікову традицію вимови й написання української богослужбової мови.

Видання оздоблено унікальним ілюстративним матеріалом: фрагментами десятків богослужбових книг України ХІ–ХХ ст., ірмологіонів та ікон, які незаперечно стверджують українську вимову церковнослов’янських текстів.

Для викладачів і студентів духовних і гуманітарних навчальних закладів, священиків, диригентів, письменників, науковців і всіх, хто вболіває за рідну культуру.

60,00 грн.

У книжці стисло висвітлено різницю між давньою богослужбовою мовою України та новітньою церковнослов’янською в її російській редакції. Подано докладні правила української транслітерації церковнослов’янських текстів, призначені для практичного застосування — читання, співу та цитування. У правилах зафіксовано багатовікову традицію вимови й написання української богослужбової мови.

Видання оздоблено унікальним ілюстративним матеріалом: фрагментами десятків богослужбових книг України ХІ–ХХ ст., ірмологіонів та ікон, які незаперечно стверджують українську вимову церковнослов’янських текстів.

Для викладачів і студентів духовних і гуманітарних навчальних закладів, священиків, диригентів, письменників, науковців і всіх, хто вболіває за рідну культуру.

25,00 грн.
Нет на складе

У каталозі вміщені науково-бібліографічні описи 129 рукописів, а також стародрукованих і рідкісних видань XVI-ХІХ сторіч із колекції Блаженнішого Митрополита Володимира, а також різного роду покажчики і бібліоґрафія. Видання вводить у науковий обіг новий книгознавчий матеріал, який може бути джерелом для історико-книгознавчих досліджень та різнобічних гуманітарних студій.

500,00 грн.

Збірник містить виступи учасників конференції "Константинопольський Патріархат в історії України: Минуле, сучасне, майбутнє", яка відбулась 10 червня 2016 в Українському Домі м. Києва.

Для всіх, хто цікавиться проблемами зв’язків Київської митрополії та нинішніх православних Церков із Константинопольським Патріархатом.

Статті подаються в авторській редакції.

70,00 грн.

Кілька століть українці борються за свою Помісну Православну Церкву. Відсутність державности не дозволяла завершити цей процес. У часи незалежности уже понад два десятиліття фактично всі Президенти України декларують необхідність подолання роз’єднання православних Церков і конституювання Єдиної Помісної Православної Церкви. Проте Україна не реалізувала цей проект, оскільки, окрім зовнішньої протидії, ми не маємо й внутрішнього консенсусу в осмисленні своєї Помісності.

У брошурі професора О. Сагана аналізуються проблемні питання конституювання єдиної Української Помісної Православної Церкви (УППЦ) та її значення для подальшого розвитку країни.

Для всіх, хто цікавиться проблематикою Помісності православ’я в Україні.

Купуючи "Молитовник православних вірян", Ви отримуєте дану брошуру безкоштовно.

10,00 грн.
65,00 грн.

Данная книга была задумана как краткий очерк истории Католической Церкви, адресованный людям, которые о ней ничего или почти ничего не знают.

34,00 грн.

История внутреннего управления Русской православной церкви и попытки ее реформ в предреволюционной России - тема, которая в последние годы привлекает к себе особое внимание историков. После долгих десятилетий, когда проблемы конституционных (канонических) основ деятельности Церкви не могли быть ни научно поставлены, ни изучены по архивам, мы имеем теперь исследования, впервые освещающие ту огромную работу, которая была проделана в Церкви после Февральской революции. Именно тогда, на Предсоборных совещаниях и на Поместном соборе были пересмотрены и заново осмыслены основы существования Церкви как христианской православной организации в русском обществе XX в., сознающей себя объединением верующих во главе с Богом и действующей на основе канонической традиции, восходящей к евангельским временам.

Соборы Русской церкви не собирались с 1714 г. Царь Петр, отменив патриаршество и введя для управления Церковью Святейший Синод, приказал считать это учреждение "постоянным собором". Восстановление традиционной для христианства соборной жизни в Церкви связывалось с восстановлением патриаршества, и поэтому, естественно, одной из основных задач созыва Поместного собора 1917 г. были выборы патриарха. Однако, кроме этого, Собор решал множество накопившихся за столетия вопросов, которые готовились специальными комиссиями, а во время работы Собора - его отделами. Всего на Соборе, действовавшем более года, работало 23 отдела, среди которых были отделы высшего церковного управления, епархиального управления, церковного суда, деятельности приходов, правового положения Церкви в государстве и другие...

110,00 грн.

Миссия является одной из основных задач Церкви. Миссионерская деятельность Русской Церкви предреволюционных лет оценивается по-разному. Осознавал ли церковный народ происходящие в жизни страны перемены, в конечном счёте приведшие к катастрофе 1917 года? Пытались ли проповедники освоить тот язык, который привыкла слышать русская интеллигенция? Эффективной ли была деятельность православных миссионеров? А.Г. Кравецкий рассматривает миссионерские дискуссии периода подготовки к Всероссийскому Церковному Собору 1917-1918 гг. и документы самого Собора. 

Начавшаяся ещё в предреволюционные годы секуляризация российского общества делала актуальной миссию не только среди нехристианских народов, но и среди людей, родившихся в православных семьях. На миссионерских съездах и в ходе подготовки к Собору эта задача была поставлена. А в советское время именно эта форма миссионерской деятельности оказалась востребованной. 

Миссия - это всегда ответ на вызовы времени, поэтому миссионерские методики устаревают очень быстро. В какой же степени миссионерский опыт начала ХХ века актуален сегодня?

110,00 грн.

Русская Палестина - так называют уникальный феномен, который состоит из сложной инфраструктуры русских храмов, монастырей, земельных участков и подворий, собранных и созданных в Святой Земле во второй половине 19 - начале 20в. Трудом и энергией деятелей Российского государства, Русской Церкви и великой русской культуры. Вернуть современному читателю забытые имена создателей Русской Палестины, их духовное и научное наследие - эту задачу ставит перед собой серия "Библиотека Русской Палестины".
Предлагаемый читателю первый том собрания сочинений учёного содержит основные и наиболее известные его работы: "Православие в Святой Земле", "Неделя в Палестине" и др. Сегодня, когда Россия, Русская Церковь и наука восстанавливают своё научное значение и актуальность возвращаемых современному читателю классических трудов великого гражданина и патриота России, основателя Палестинского Общества В.Н. Хитрово.
Для широкого круга читателей.

119,00 грн.

Том второй собрания сочинений В.Н. Хитрово составляют работы, посвящённые деятельности Русской Духовной Миссии в Иерусалиме (две важнейшие из них, "Иерусалимский вопрос" и "История Русской Духовной Миссии", публикуются впервые по рукописям, сохранившимся в библиотеке Императорского Православного Палестинского Общества), статистике и социологии русского православного паломничества ("Откуда и какими путями идут в Святую Землю русские паломники"), и, наконец, пользовавшийся огромной популярностью у русского читателя цикл очерков "Русские паломники Святой Земли" из научно-популярной издательской серии ИППО "Чтения о Святой Земле".
Для широкого круга читателей. 

123,00 грн.

В третий том собрания сочинений В.Н.Хитрово включена наиболее ценная и интересная часть его эпистолярного наследия - письма к обер-прокурору Св. Синода К.П.Победоносцеву, начальнику Русской Духовной Миссии в Иерусалиме архимандриту Антонину, заведующему Назаретской мужской Учительской семинарией А.Г.Кезме, строителю Сергиевского и Александровского подворий в Иерусалиме Д.Д.Смышляеву и другим замечательным деятелям Русской Палестины. Удивительны диапазон, широта тематики, обстоятельный характер писем, сочетающих вдохновенную мысль с энергичной деловитостью и задушевной дружеской интонацией. Для широкого круга читателей.

86,00 грн.

Классика литературы о францисканстве, задача книги в том, чтобы показать идеал святого Франциска и его возможное преломление и роль в современном мире. Это не просто историческая книга - это почти идеологически окрашенное повествование о сути и задаче францисканства.

109,00 грн.

 

Итоги, проблемы, перспективы евангельских церквей. Материалы к дискуссиям.


В книге представлены материалы к дискуссии об итогах прошедшего двадцатилетия для евангельских церквей, подготовленные к международной конференции «Форум 20. Двадцать лет религиозной свободы и активной миссии в постсоветских странах. Итоги, проблемы, перспективы евангельских церквей» (Ирпень, 2011 год).

 

38,00 грн.

Новая книга папы римского Бенедикта XVI посвящена апостолам и другим важным деятелям ранней Церкви. Именно этим людям Иисус Христос вверил продолжение Своей миссии, однако многие ли знают сегодня, кем они были и почему остались в памяти и в сердце всех поколений верующих? Опираясь на книги Нового Завета, предание Церкви и новые исторические исследования, Бенедикт XVI описывает отличительные черты апостолов, рассказывает об их личном опыте общения с Основателем христианства, наиболее значимых событиях в жизни апостолов и рисует портреты других выдающихся личностей эпохи ранней Церкви. Издание адресовано всем, кто интересуется вероучением и историей христианства.

46,00 грн.

Настоящее исследование дает обобщающее представление о сочинениях Римских понтификов I-IX веков в области как теологии, так и политики, юриспруденции и изящной словесности. При этом особое внимание уделено цивилизаторскому значению сочинений понтификов: их вкладу в процесс распространения Греко-римской культуры и создания единого европейского культурного пространства. Издание содержит приложение, в котором собраны сочинения Римских понтификов и их переводы на русский язык.

Книга адресована историкам, филологам и религиоведам.

227,00 грн.

В книге собраны исследования и публикации памятников литературы XVII в. о святынях, святых и подвижниках, прославившихся в Кеврольским стане Двинского уезда (впоследствии Пинежском и Мезенском уездах Архангельской губернии). Среди опубликованных текстов как сказания о почитаемых повсеместно святых и святынях (св. Артемий Веркольский, икона Богородицы Грузинской из Красногорского монастыря), так и сказания о местночтимых святых и иконах. Своеобразие и особенности бытования каждого литературного памятника рассмотрены в контексте местной книжно-рукописной традиции. Все тексты, собранные в книге, опубликованы по рукописным источникам, в том числе и по вновь найденным рукописям.

127,00 грн.

Монография известного российского богослова и патролога является первым в отечественной науке систематическим исследованием споров о почитании имени Божия, зародившихся в начале XX века на Афоне и перекинувшихся в Россию, где в них включились видные церковные и общественные деятели, богословы и философы. Подробно восстанавливая историческую канву полемики на материале ранее неизвестных архивных данных, автор уделяет основное внимание богословскому осмыслению проблематики споров. Отдельные главы посвящены учению об имени Божием в Ветхом и Новом Заветах, в византийской и сирийской патристике, в литургической традиции Православной Церкви, в русской богословской традиции. Особое внимание уделено теории и практике молитвы Иисусовой в византийском и русском монашестве. Последовательно разбирая основные сочинения сторонников и противников имяславия, автор критически оценивает позиции обеих сторон в свете Предания Церкви. 
Книга получила высокую оценку специалистов, читательской аудитории, священноначалия Русской Православной Церкви, была удостоена Макариевской премии. Книга снабжена обширной библиографией, справочным аппаратом, многочисленными иллюстрациями.

290,00 грн.

Алексей Афанасьевич Дмитриевский (1856-1929) — выдающийся церковный ученый и церковно-общественный деятель XIX-XX вв., литургист, богослов, историк Православной Церкви. В 1907-1918 гг. — секретарь Императорского Православного Палестинского Общества. Неоднократные паломничества на Св. Гору, долговременное пребывание там, жизнь среди своих соотечественников-монахов — все это сблизило автора с насельниками Св. Горы, дало возможность ознакомиться не только с отдельными выдающимися представителями их в данное время, но и изучить характер, быт и состояние русского афонского монашества вообще. Плодом этих наблюдений является предлагаемый читателям историко-биографический очерк жизни и деятельности игумена русского Пантелеимоновского монастыря о. Макария (Сушкина). Особенное внимание уделено о. Иерониму, не менее известному в летописи русского афонского монашества. Он был духовником того же монастыря и оказал большое влияние на формирование личности о. Макария. А. А. Дмитриевский в своем труде широко использовал не только устные и письменные источники по истории Афона, но и обширную переписку, а также личный дневник о. Макария, отчего настоящий биографический очерк является и историческим очерком образования, развития и жизни самой русской общины на Св. Горе.

112,00 грн.

История русской православной общины в Лондоне - это не только особая страница в истории Русской Православной Церкви, но и важная часть истории отношений России и Великобритании с XVIII века по сей день.

Исторический очерк Михаила Сарни - это прежде всего рассказ о русских священниках, служивших в Лондоне, и наиболее значимых событиях приходской жизни, иллюстрированный уникальными архивными документами и фотографиями, большая часть которых публикуется впервые.

Все тексты напечатаны на двух языках - русском и английском (билингва).

54,00 грн.

В богатом наследии выдающегося ученого и литургиста особый интерес представляет эта работа - вдохновенные и яркие, написанные по личным воспоминаниям и впечателниям очерки богослужения двунадесятых праздников в Святой Земле.

113,00 грн.

Книга профессора церковной истории А.П.Лебедева (1845-1908), написанная на основе глубокого изучения источников и привлечения солидной научной литературы, рассказывает о внутренней истории Византийской церкви от конца иконоборчества (842 г.) до первого Крестового похода (1096 г.). Автор поставил целью в доступной форме рассказать историю Византийской церкви за два с половиной века во всех ее проявлениях. В первом разделе рассматривается отношение Церкви, государства и византийского общества между собой. Отдельно изучается вопрос о предыстории разделения Церкви на Западную и Восточную. Во втором разделе - речь идет о материальном и нравственном положении духовенства и мирян в Империи. Наконец, отдельный большой раздел автор посвятил подробному освещению проблем византийской образованности в IX-XI веках вообще и богословской науки и литературы в частности. При этом рассказывается об организации и функционировании богословских школ. В качестве приложения печатаются две статьи А.П.Лебедева "Царствование императора Никифора Фоки в церковно-историческом отношении" и "Церковь Византийская и Римская в их взаимных обрядовых и догматических спорах".

Издание заново отредактировано, снабжено указателями, хронологическими таблицами, списком новейшей литературы и является продолжением публикации основных трудов выдающегося русского церковного историка.

97,00 грн.

В двадцати семи главах настоящей книги последовательно рассказывается о жизненном пути и церковном служении одного из самых известных иерархов Русской Православной Церкви XX столетия — митрополита Николая (Ярушевича). Это исследование является самым полным на сегодняшний день жизнеописанием митрополита Николая. Ценность этой работы заключается в том, что ее автор руководствовался прежде всего стремлением изобразить личность митрополита Николая без «агиографического лоска» и излишнего пафоса, присущего некоторым представителям церковной историографии.

126,00 грн.

Александр Иванович Бриллиантов (1867-1933(1934?)) - выдающийся русский церковный историк и замечательный богослов, профессор Санкт-Петербургской Духовной академии с 1900 г., преемник по кафедре истории древней Церкви великого В.В. Болотова, его духовный наследник и продолжатель замечательных традиций русской церковно-исторической научной школы, столь трагически оборвавшейся в 1917 г.

"Лекции по истории древней Церкви" - это впервые издаваемый курс лекций А.И. Бриллиантова, читанный им для студентов Санкт-Петербургской Духовной академии на протяжении многих лет. Основное внимание в лекциях уделяется истории триадологических и христологических споро в ранней Церкви на протяжении первых шести Вселенских соборов, формированию христианской догматики и опровержению многочисленных ересей того времени. Несмотря на сложность обсуждаемых в этой книге вопросов, "Лекции..." читаются легко и с неослабевающим интересом.

Для всех, интересующихся историческими путями Православия.

147,00 грн.

В предлагаемой вниманию читателей книге прослеживается судьба нескольких православных священнослужителей, подавляющее большинство из которых получили хиротонию в священный сан на территории Латвии, но впоследствии, в силу исторических обстоятельств, принуждены были оставить свою Родину и продолжить свое служение в изгнании. Все избранные автором священнослужители после окончания Второй Мировой войны оказались на Американском континенте, где и закончили свой жизненный путь.

105,00 грн.

Предлагаемый перевод является первой попыткой обращения к творчеству Павла Орозия — римского христианского историка начала V века, сподвижника и современника знаменитого Августина Блаженного.
Сочинение Павла Орозия, явившееся откликом на захват и разграбление готами Рима в 410 г., оказалось этапным произведением раннесредневековой западноевропейской историографии, в котором собраны основные исторические знания христианина V столетия. Именно с Павла Орозия жанр мировой хроники приобретет преобладающее значение в исторической литературе западного средневековья.
Перевод книг I—VII «Истории против язычников» сопровожден обстоятельной вступительной статьей, подробнейшими историческим и историографическим комментарием, а также указателем.

121,00 грн.

Продолжая публикацию собрания церковно-исторических сочинений выдающегося церковного историка, профессора Московской Духовной академии  и  заслуженного  профессора  Императорского  Московского  университета  Алексея Петровича Лебедева (1845–1908), издатели подошли к изданию одного из  его самых капитальных научных трудов, до сих пор не имеющего аналогов в  русской церковно-историческоий науке.
       Один из положительных отзывов о книге профессора А. П. Лебедева «История  Греко-Восточноий церкви  под  властью  турок»  напечатан  в  известном  научном  журнале  «Византийский  Временник».  Приведем  заключительные  слова из этого отзыва: «Книга проф. А.П. Лебедева заслуживает внимания  по  одному  тому,  что  представляет  первый в  русскоий литературе  серьезныий опыт  подробного  изучения  судьбы  Православноий Греческой  церкви  после  завоевания Византии турками. Автор воспользовался для своей цели многочисленной иностранной литературой вопроса, весьма тщательно и критически  изучил ее и воспроизводит в своем исследовании эту литературу всю сполна,  до мелочей включительно. При этом книга написана ясным и простым языком  и  вполне  пригодна  для  популярного  чтения.  Проф.  А. П.  Лебедев  настоящим исследованием удачно пополнил целую серию своих работ по истории  Греко-Восточнои? церкви» (1896. Т. III. С. 680).
       Заново отредактированная и снабженная необходимыми пояснениями для  современного  читателя,  книга  адресована  всем  интересующимся  историей  Церкви и историческими путями Православия.

145,00 грн.

Эта книга профессора Московской Духовной академии А. П. Лебедева является логическим продолжением его труда по истории Византийской церкви в IX-XI вв. Следуя тому же плану, что и в предыдущей книге, автор ставит целью осветить религиозную жизнь византийского общества на протяжении четырех веков. Это был очень сложный период в истории Византии. С одной стороны, происходит упадок ее политического значения и уровня государственной жизни, а с другой стороны — это период подъема византийской культуры и образования (так называемые "комниновское" и "палеологовское" возрождение). А. П. Лебедев рассматривает внутреннюю жизнь Византийской церкви во всех ее аспектах — отношения между Церковью и государством в теории и на практике, нравственное состояние общества в данный период, состояние византийского образования, материальное и нравственное положение клира. Яркие характеристики императоров и константинопольских патриархов значительно оживляют исследование.
Это труд, как и все произведения А. П. Лебедева, имеет под собой солидную научную основу в виде русских и зарубежных исследований, и основан на серьезном анализе разных источников. Он написан живым научным языком и будет интересен как специалистам по истории Византии и Византийской церкви, так и широкому кругу читателей.
Издание снабжено указателями и новейшей литературой по предмету исследования.

112,00 грн.
Всероссийский Церковный Собор, проходивший в Москве в 1917-1918 гп, и доныне одними исследователями и публицистами превозносится как образец каноничности и пример обращения к древним и подлинным устоям Церкви, другими — клеймится как модернистский и ниспровергающий церковный строй. Немало споров вызывают и предпринятые Собором преобразования в области церковного управления.

95,00 грн.

18-20 мая 2007 г. по инициативе Общества Иоанна Павла II в Москве впервые прошли Дни Иоанна Павла II, в которых приняли участие Апостольский нунций в РФ архиепископ Антонио Меннини, митрополит Тадеуш Кондрусевич, посол Республики Польша в России Ежи Бар, бывший представитель РФ при Святом Престоле Геннадий Уранов, руководитель Центра социально-религиозных исследования Анатолий Красиков, доктор философии, академик РАЕН Валентин Никитин, поэт Ольга Седакова, художник Александр Карнаухов, директор Культурного центра «Покровские ворота» Жан-Франсуа Тири, советник посольства Республики Польша в России Малгожата Шняк, сотрудник ОВЦС МП Алексей Долгов, кинорежиссер Тамара Якжина, директор Издательства францисканцев и председатель Общества Иоанна Павла II Игорь Баранов, переводчики Елена Твердислова, Алла Калмыкова и Андрей Базилевский, писатель Чигниз Гусейнов, ученые и публицисты Иван Лупандин, Юрий Табак, о. Иннокентий Павлов, композиторы Игорь Егиков и Анна Ветлугина, певица Ирина Воронцова, ансамбль «Canticum», хор Детской музыкальной хоровой школы им. И.И. Радченко под руководством Галины Радченко и многие другие.

 

10,00 грн.

Выдающийся богослов и историк Церкви Ив Конгар (1904–1995) исследует корни разделения, или «схизмы», единой Христовой Церкви на Западную и восточную. Хотя датой начала разделения принято считать 1054 год, автор показывает, что семена случившегося формального разрыва были посеяны задолго до этой даты. он усматривает основную причину и суть «схизмы» в сложившейся на протяжении веков «отчужденности» между Западом и востоком бывшей римской империи. Среди факторов, повлиявших на окончательное оформление «схизмы», автор называет правление императора Карла великого, возникновение ислама, ставшего катализатором политического разделения востока и Запада, и Крестовые походы. По мнению Конгара, для исцеления этой глубокой раны на теле Церкви потребуется принятие Западом своеобразия и исторической реальности христианского востока. в свою очередь и восток должен прийти к пониманию особенностей римской традиции в атмосфере любви и прощения.

26,00 грн.
Нет на складе

Книга посвящена истории борьбы Вселенской церкви с ересями монофизитства, монофелитства и иконоборчества, временное преуспеяние которых не смогло превозмочь соборного разума Церкви под водительством Святого Духа и конечного торжества Православия.

Описаны соборные деяния и судьбы подвижников Православия — преподобного Максима Исповедника, святого Мартина, папы римского, преподобного Феодора Студита и многих других.

Алексей Петрович Лебедев 1845-1908) — выдающийся русский историк Церкви, автор многочисленных трудов и исследований, интерес к которым и научная их значимость сохранились и для нашего времени.

114,00 грн.

В книге содержится исследование и первая научная публикация "Эклоги законов" - византийского юридического памятника VIII в. в раннем переводе на славянский язык, сохранившемся в русских рукописях XIV-XVII вв. Славянский текст был широко распространен в Северо-Восточной Руси в составе Кормчих книг, Книг законных и сборников и служил вспомогательным источником права по гражданским и уголовным делам. В Приложении дается западно-сербская переработка этого перевода XVIII в., сделанная по русской Печатной Кормчей 1653 г. и отражающая борьбу сербов Адриатического побережья с Османской империей. 

Издание рассчитано на историков и специалистов по истории права Руси, Византии и южных славян.

140,00 грн.

Книга содержит русский перевод с греческого некоторых произведений византийского писателя XIV в. – историка, богослова, публициста – императора Иоанна VI Кантакузина, в монашестве Иоасафа. 
В беседе с папским легатом речь идет о путях к воссоединению Православной и Римско-католической церквей, а в диалоге с иудеем – о христианском понимании Ветхого Завета. Прилагаемые три небольших богословско-публицистических текста порождены исихастскими спорами.
Книге предпослана обширная вступительная статья переводчика о жизни и деятельности Иоанна Кантакузина.

86,00 грн.
63,00 грн.

Ярослав Пеликан (1923-2006) - всемирно известный ученый славянского (словацко-сербского) происхождения, заслуженный профессор Йельского университета, автор более 30 книг и множества научных работ, посвященных различным аспектам христианского вероучения и богословия, а также взаимодействия христианства и культуры.
Энциклопедические знания двухтысячелетней истории христианства Пеликан обобщил в своем главном произведении - пятитомном исследовании "Христианская традиция: История развития вероучения" (1971-1989). Под вероучением он понимает "то, во что Церковь Иисуса Христа верит, чему учит и что исповедует на основе слова Божия". Автор выступает одновременно как историк и как богослов, следуя в этом своему учителю протоиерею Георгию Флоровскому, о котором говорил: "Он показал мне, что значит быть ученым и христианином в одно и то же время". Будучи от рождения лютеранином и посвятив немало сил изучению Реформации, Ярослав Пеликан в 1998 году стал членом Православной Церкви. Это "логическое завершение моего духовного и интеллектуального развития в течение десятилетий", - сказал ученый.
Предлагаемое читателю фундаментальное исследование христианской вероучительной традиции адресовано не только изучающим историю Церкви и богословия; оно будет полезно религиоведам и философам, специалистам-гуманитариям, а также всем, кто интересуется христианством в его исторической эволюции.

110,00 грн.

1   2   3   4   5    |  показать все