LoadingСортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), рейтингу (возр | убыв), дате добавления (возр | убыв)

1   2   3   4   след >>показать все

Початок XVII століття. Українська православна Церква переживає один із найскладніших періодів своєї історії - її покинула мирська еліта, значна частина вищого церковного кліру перейшла в унію. Безліч простих священиків стали вигнанцями на своїй землі, а тому їх в народі називали не інакше, як "бродячими" або "дикими" попами. Завдяки їхньому героїзму Православна Церква вистояла і відродилася. Саме про цей час та про його безіменних героїв ця кіноповість.

У збірці також надруковано останні поезії Віктора Миколайчука, який є автором ідеї твору.

40,00 грн.

Середина XVII в. – один из наиболее ярких периодов отношений Христианского Востока и Российского государства. В это время, с одной стороны, укрепились позиции Московского царства в регионах Юго-Восточной Европы, Ближнего Востока и Северной Африки, находившихся под властью османских завоевателей, с другой – отчетливо проявилось влияние греческой культуры на внутри- и внешнеполитическую жизнь России. В работе исследуются значительный пласт неопубликованных архивных документов, которые позволяют оценить по-новому существующие в науке представления о различных аспектах политического и культурного взаимодействия русского правительства и православных народов Османской империи. Книга адресована историкам, историкам искусств и специалистам в области греческо-русских связей XVII в.

207,00 грн.

Книга «Формування модерних націй: Україна – Росія – Польща» презентує найважливіші для розуміння ролі Центрально-Східної Європи тексти професора Гарвардського університету Романа Шпорлюка. Есеї присвячені новітній історії Україні, Росії та Польщі, що розглядається в контексті історії цілого реґіону. Вони дають змогу по-новому подивитися на історію кожної з цих країн зокрема, й водночас у їхньому тісному переплетенні. Зацікавлення Романа Шпорлюка географічно охоплюють Центральну та Східну Європу, історично – модерну добу, тематично – національні рухи у цьому реґіоні, які розглядаються в контексті світової історії.

75,00 грн.
51,00 грн.
62,00 грн.
50,00 грн.
50,00 грн.
60,00 грн.

1   2   3   4   след >>показать все