LoadingСортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), рейтингу (возр | убыв), дате добавления (возр | убыв)

<< пред   1   2   3   след >>показать все

Ніхто не знає, в чому полягає загадка слави. Часто трапляється, що про когось, хто все життя перебував у епіцентрі подій, забувають відразу після смерти. До Василя Стуса широка відомість прийшла після перепоховання в 1989-му. Що цьому причиною: поетична творчість? героїка життя? непримиренність позиції? здатність перейматися чужим болем? На ці та інші питання пробує знайти відповіді син поета – Дмитро, який майстерно поєднує об’єктивні біографічні відомості про життя Василя Стуса з власними спогадами і спостереженнями про батька, парадоксально зіставляє контексти, змішує високий науковий та белетристичний стилі. Пропонована книга – це Василь Стусочима дослідника і сина на тлі «запізнілого націєтворення».
Розрахована на широке коло читачів: від учнів до науковців.

80,00 грн.
52,00 грн.
95,00 грн.
27,00 грн.
Нет на складе

Олександр Слободян у запропонованій монографії досліджує теоретичні й методологічні проблеми політичної філософії у контексті історії права та етнорелігійної свідомости. Єдність свідомости й ментальности в політиці досліджується автором через поняття влади, що розуміється як правове самообмеження особи і спільноти, виховане історичною традицією релігії та права. Праця присвячена теорії метааналізу політичної свідомости і культури. Простежується вплив релігійної традиції на політичну ментальність. Автор виявляє взаємодію свідомости спільноти й колективу як форму суспільного блага. Ідеться про політичні процеси в духовно-раціональному контексті. Пропонується концепція теології політики як системи метафізичних цінностей, здатної впливати на практику політичного процесу.

47,00 грн.

«Дорога додому» – це роздуми Жана Ваньє про те, що означає бути людиною, поза межами бар’єрів, які розділяють сильних і слабких, раси і національності, багатих і бідних. У своїй праці з розумово неповносправними чоловіками й жінками він зіткнувся зі світом невимовних страждань. Проте Жан Ваньє також розгледів в цих людях надзвичайні риси тих, хто повинен відіграти особливу роль у зціленні сердець та усуненні бар’єрів, які розділяють і знищують.
Повернення додому – це подорож туди, де ми в безпеці, де слабкість і біль визнають і приймають.

59,00 грн.

Книга предлагает читателю систематический обзор форм и методов организации религиозного образования и преподавания знаний о религии в школах Европы. Сборник охватывает более тридцати европейских стран, тринадцать из которых – страны бывшего социалистического лагеря. Авторы статей – признанные эксперты, известные международной научной общественности своими публикациями на педагогические и религиозные темы, – описывают ситуацию со школьным религиозным образованием «изнутри», уделяя внимание как историческим аспектам сложившейся в их стране системы, так и проблематике сегодняшнего дня. Аутентичная презентация национального опыта составляет одно из главных достоинств сборника. Другое достоинство, выделяющее издание из ряда тематических аналогов, – уровень научной критики и рефлексии в отношении описываемых подходов. Статьи построены по единому плану, включающему описание демографической ситуации, устройства образовательной системы, действующего законодательства в области отношений религии и школы, сложившейся практики этих отношений, истории ее становления и вызовов, которые эта практика встречает сегодня. Для членов редакционной коллегии это далеко не первый, но, безусловно, наиболее успешный плод многолетней работы по систематизации существующих в современной Европе подходов к реализации религиозного компонента школьного образования.

45,00 грн.
Книга «Ідеологія та утопія» Карла Мангайма, класика соціологічної думки, справила значний вплив на розвиток сучасної соціальної теорії, особливо на соціологію знання. Відтворюючи соціологічне поняття мислення, автор робить наголос на політичній і соціальній детермінованості пізнання. Соціологія знання досягає високого рівня аналізу ідей – шляхом визначення їх інтенцій та контексту появи в суспільній думці, завдяки чому виявляє їх ідеологічний таутопічний елементи.

Карл Мангайм пропонує свій варіант синтезу різних утопічних та ідеологічних аспектів впливових політичних теорій, який передбачає розробку політичної науки і науковий «діагноз часу». Питання можливості подолання ідеології та утопії у соціальній практиці автор залишає відкритим, хоча однією з умов цього він визнає припинення розвитку суспільства. Водночас автор застерігає, що втрата цих «двох типів трансценденції» може мати неоднозначні наслідки для соціуму.

61,00 грн.
Нет на складе

<< пред   1   2   3   след >>показать все