LoadingСортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), рейтингу (возр | убыв), дате добавления (возр | убыв)

<< пред   1   2   3   след >>показать все

Ніхто не знає, в чому полягає загадка слави. Часто трапляється, що про когось, хто все життя перебував у епіцентрі подій, забувають відразу після смерти. До Василя Стуса широка відомість прийшла після перепоховання в 1989-му. Що цьому причиною: поетична творчість? героїка життя? непримиренність позиції? здатність перейматися чужим болем? На ці та інші питання пробує знайти відповіді син поета – Дмитро, який майстерно поєднує об’єктивні біографічні відомості про життя Василя Стуса з власними спогадами і спостереженнями про батька, парадоксально зіставляє контексти, змішує високий науковий та белетристичний стилі. Пропонована книга – це Василь Стусочима дослідника і сина на тлі «запізнілого націєтворення».
Розрахована на широке коло читачів: від учнів до науковців.

80,00 грн.
52,00 грн.
95,00 грн.
27,00 грн.

Олександр Слободян у запропонованій монографії досліджує теоретичні й методологічні проблеми політичної філософії у контексті історії права та етнорелігійної свідомости. Єдність свідомости й ментальности в політиці досліджується автором через поняття влади, що розуміється як правове самообмеження особи і спільноти, виховане історичною традицією релігії та права. Праця присвячена теорії метааналізу політичної свідомости і культури. Простежується вплив релігійної традиції на політичну ментальність. Автор виявляє взаємодію свідомости спільноти й колективу як форму суспільного блага. Ідеться про політичні процеси в духовно-раціональному контексті. Пропонується концепція теології політики як системи метафізичних цінностей, здатної впливати на практику політичного процесу.

47,00 грн.

«Дорога додому» – це роздуми Жана Ваньє про те, що означає бути людиною, поза межами бар’єрів, які розділяють сильних і слабких, раси і національності, багатих і бідних. У своїй праці з розумово неповносправними чоловіками й жінками він зіткнувся зі світом невимовних страждань. Проте Жан Ваньє також розгледів в цих людях надзвичайні риси тих, хто повинен відіграти особливу роль у зціленні сердець та усуненні бар’єрів, які розділяють і знищують.
Повернення додому – це подорож туди, де ми в безпеці, де слабкість і біль визнають і приймають.

59,00 грн.

Книга предлагает читателю систематический обзор форм и методов организации религиозного образования и преподавания знаний о религии в школах Европы. Сборник охватывает более тридцати европейских стран, тринадцать из которых – страны бывшего социалистического лагеря. Авторы статей – признанные эксперты, известные международной научной общественности своими публикациями на педагогические и религиозные темы, – описывают ситуацию со школьным религиозным образованием «изнутри», уделяя внимание как историческим аспектам сложившейся в их стране системы, так и проблематике сегодняшнего дня. Аутентичная презентация национального опыта составляет одно из главных достоинств сборника. Другое достоинство, выделяющее издание из ряда тематических аналогов, – уровень научной критики и рефлексии в отношении описываемых подходов. Статьи построены по единому плану, включающему описание демографической ситуации, устройства образовательной системы, действующего законодательства в области отношений религии и школы, сложившейся практики этих отношений, истории ее становления и вызовов, которые эта практика встречает сегодня. Для членов редакционной коллегии это далеко не первый, но, безусловно, наиболее успешный плод многолетней работы по систематизации существующих в современной Европе подходов к реализации религиозного компонента школьного образования.

45,00 грн.

Книга присвячена аналізу типів соціальної поведінки людини, що її спричиняють різноманітні політичні практики. Розглядаються, зокрема, мотиви, засоби й цілі маніпуляційних стратегій можновладців. Використовуючи свій досвід етнопсихолога й етнополітолога в галузі африканістики, Баландьє подає унікальні спостереження за феноменом сакралізації політичного, докладно описує сакральні техніки здійснення влади.У такий спосіб автор відкриває архаїчні шари політичного, управлінські схеми традиційної держави, завдяки чому створюється продуктивна можливість для аналізу сучасних політичних феноменів.

29,00 грн.

<< пред   1   2   3   след >>показать все