LoadingСортировать по: наименованию (висх | нисх.), цене (висх | нисх.), рейтингу (висх | нисх.), дате добавления (висх | нисх.)

1   2   3   4   5   наст >>показати все

В праці Г. Біддульфа шляхом порівняння розкриваються особливості чотирьох американських реставраціоналістських концепцій: Александра Кемпбелла (Церква Христа), Джозефа Сміта (Церква Ісуса Христа Святих Останніх Днів), Еллен Уайт (Церква адвентистів сьомого дня) та діячів раннього п"ятидесятництва. Автор відрізняє реставраціонізм і реформаторство в християнстві.

60,00 грн

У монографії розглядаються архетипічні та сучасні концепти європейської Реформації та особливості її вияву в українському євангельському протестантизмі, істотний вплив на які справили запити та релігійні процеси в Україні.

Представлено нові образи євангельського протестантизму, постанню яких сприяли розгортання демократичних процесів та активна соціалізація євангельських церков в українському суспільстві. Значна увага приділена також можливим способам інкультурації ідей європейської Реформації українським євангельським протестантизмом як самобутнім національним духовним явищем, що відкрите в своїй динаміці як до міжкультурного, так і міжцерковного діалогу.

120,00 грн
Немає на складі

У каталозі вміщені науково-бібліографічні описи 129 рукописів, а також стародрукованих і рідкісних видань XVI-ХІХ сторіч із колекції Блаженнішого Митрополита Володимира, а також різного роду покажчики і бібліоґрафія. Видання вводить у науковий обіг новий книгознавчий матеріал, який може бути джерелом для історико-книгознавчих досліджень та різнобічних гуманітарних студій.

500,00 грн

Збірник містить виступи учасників конференції "Константинопольський Патріархат в історії України: Минуле, сучасне, майбутнє", яка відбулась 10 червня 2016 в Українському Домі м. Києва.

Для всіх, хто цікавиться проблемами зв’язків Київської митрополії та нинішніх православних Церков із Константинопольським Патріархатом.

Статті подаються в авторській редакції.

70,00 грн

Кілька століть українці борються за свою Помісну Православну Церкву. Відсутність державности не дозволяла завершити цей процес. У часи незалежности уже понад два десятиліття фактично всі Президенти України декларують необхідність подолання роз’єднання православних Церков і конституювання Єдиної Помісної Православної Церкви. Проте Україна не реалізувала цей проект, оскільки, окрім зовнішньої протидії, ми не маємо й внутрішнього консенсусу в осмисленні своєї Помісності.

У брошурі професора О. Сагана аналізуються проблемні питання конституювання єдиної Української Помісної Православної Церкви (УППЦ) та її значення для подальшого розвитку країни.

Для всіх, хто цікавиться проблематикою Помісності православ’я в Україні.

Купуючи "Молитовник православних вірян", Ви отримуєте дану брошуру безкоштовно.

10,00 грн
65,00 грн

Данная книга была задумана как краткий очерк истории Католической Церкви, адресованный людям, которые о ней ничего или почти ничего не знают.

34,00 грн

История внутреннего управления Русской православной церкви и попытки ее реформ в предреволюционной России - тема, которая в последние годы привлекает к себе особое внимание историков. После долгих десятилетий, когда проблемы конституционных (канонических) основ деятельности Церкви не могли быть ни научно поставлены, ни изучены по архивам, мы имеем теперь исследования, впервые освещающие ту огромную работу, которая была проделана в Церкви после Февральской революции. Именно тогда, на Предсоборных совещаниях и на Поместном соборе были пересмотрены и заново осмыслены основы существования Церкви как христианской православной организации в русском обществе XX в., сознающей себя объединением верующих во главе с Богом и действующей на основе канонической традиции, восходящей к евангельским временам.

Соборы Русской церкви не собирались с 1714 г. Царь Петр, отменив патриаршество и введя для управления Церковью Святейший Синод, приказал считать это учреждение "постоянным собором". Восстановление традиционной для христианства соборной жизни в Церкви связывалось с восстановлением патриаршества, и поэтому, естественно, одной из основных задач созыва Поместного собора 1917 г. были выборы патриарха. Однако, кроме этого, Собор решал множество накопившихся за столетия вопросов, которые готовились специальными комиссиями, а во время работы Собора - его отделами. Всего на Соборе, действовавшем более года, работало 23 отдела, среди которых были отделы высшего церковного управления, епархиального управления, церковного суда, деятельности приходов, правового положения Церкви в государстве и другие...

110,00 грн

1   2   3   4   5   наст >>показати все